ETF Portfolia

REPO CZK
Strategie kombinuje investice do krátkodobých nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech a korunách.

Účel
Slouží jako konzervativní investiční nástroj k přenášení hodnoty hotovosti a neočekává se, že by v průběhu času překonával reálnou inflaci.

 • Investiční horizont: krátkodobý (1 - 2 roky)
 • Úroveň rizika: 1 - nejnižší možná úroveň v prostoru investičního trhu
Očekávané výnosy jsou vázány na koš výnosů peněžního trhu v CZK a EUR. Výnosy nepřekročí výnosy z krátkodobých úrokových sazeb ve výši 2 %, při normalizaci na 10 let ve výši 3 % ročně.
Příležitostně může manažer nakoupit omezené množství vysoce výnosných měn, aby zlepšil celkový výnos strategie.

Processing fee Service fee Výkonnost 2023*
max 2% 0,40 % p.a. 5,26% p.a.REPO EUR
Strategie kombinuje investice do krátkodobých nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech nebo jiných měnách Emerging markets.

Účel
Slouží jako konzervativní investiční nástroj k přenášení hodnoty hotovosti a neočekává se, že by v průběhu času překonával reálnou inflaci.

 • Investičný horizont: krátkodobý (1 - 2 roky)
 • Úroveň rizika: 1 - nejnižší možnou úroveň v oblasti investičního trhu
Očekávané výnosy jsou vázány na měnový koš výnosů peněžního trhu v eurech, případně v jiných měnách regionu rozvíjejících se trhů. Výnosy nepřekročí krátkodobé úrokové sazby ve výši 2 %, při normalizaci 3 % ročně za 10 let. Příležitostně může manažer nakoupit omezené množství měn s vysokým výnosem, aby zvýšil celkový výnos strategie.

Processing fee Service fee Výkonost 2023*
max 2% 0,40 % p.a. N/A

Platné od 18.3.2023

BALANC
Strategie kombinuje evropské protiinflační státní dluhopisy, americké korporátní dluhopisy s vysokým výnosem se zaměřením na telekomunikační a ropné společnosti, 50 největších evropských společností kótovaných na burze a největší americké blue chip společnosti.

Účel
Nabízí dobře diverzifikovaný soubor finančních nástrojů, sektorů a společností, který rozkládá riziko a stabilizuje tvorbu příjmů. Slouží jako bezstarostné portfolio "investičního počasí" do každého počasí, které současně optimalizuje riziko a výnos.

 • Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 3 roky)
 • Úroveň rizika: 3 - je považován za mírně rizikový a je doporučován širokému okruhu nekvalifikovaných retailových investorů
Očekává se, že výnosy se budou pohybovat v rozmezí 5 až 8 % ročně, normalizované na 10 let, a budou zahrnovat kombinaci expozice v eurech a amerických dolarech.

Processing fee Service fee Výkonnost 2023*
max 4% 1,20 % p.a. 14,11% p.a.DIVIDEND
Strategie zahrnuje společnosti, které mají velkou rozvahu , silný a stabilní peněžní tok a atraktivní výplatu dividend. Zahrnuje indexové ETF z bankovního a finančního sektoru, farmaceutické a zdravotnické společnosti, mezinárodní ropné a plynárenské společnosti a mezinárodní těžební společnosti.

Účel
Vytvořili jsme koncentrované akciové portfolio s dobře diverzifikovaným souborem sektorů, které poskytuje silný, konzistentní a spolehlivý tok dividend, který mohou investoři využívat jako prostředek opakovaného peněžního příjmu.

 • Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
 • Úroveň rizika: 4 - střední míra rizika; doporučeno pro širokou škálu nekvalifikovaných investorů s pravidelným příjmem
Očekává se, že výnosy se budou pohybovat v rozmezí 6 až 10 % ročně, normalizované na 10 let, a budou zahrnovat kombinaci expozice v eurech a amerických dolarech.

Processing fee Service fee Výkonnost 2023* Dividendový výnos
max 4% 1,60 % p.a. 11,44 % p.a. 3,29% p.a.GLOBAL EQUITY MARKET
Strategie zahrnuje široký výběr globálních společností zaměřených na růst kapitálu. Odráží tak přístup k nejúspěšnějším společnostem v růstových odvětvích po celém světě. Jedná se o hru na globální akumulaci a distribuci bohatství z pohledu výrobců i spotřebitelů. Nejlepší evropské a americké společnosti se vezou na vlně rostoucích trhů v rozvíjejícím se regionu Asie a Blízkého východu. Vývoj na rozvíjejících se trzích je zase poháněn regionálním rozdělováním bohatství a přeměnou peněz na investice do inovativních řešení. Zaměřuje se na moderní a inovativní společnosti vyrábějící průmyslové a spotřební zboží, elektronický obchod, globální služby se zaměřením na trhy konečných spotřebitelů.

Účel
Rozdělit výhody globalizace prostřednictvím polarizovaného a dobře definovaného nástroje růstu, který je promění v tok příjmů pro regionální investory.

 • Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
 • Úroveň rizika: 6 - úroveň, která přináší odměnu v podobě zisku, ale také relativně vysoké riziko
Strategie je závislá na globálních makro trendech a spočívá na mocenském základě, kde nelze předpokládat úplnou harmonizaci. Předpokladem pro globální růst je dlouhodobě stabilní makroprostředí, klesající a nízké úrokové sazby a stabilní ceny energií a kovů a postupné odstraňování bariér globálního obchodu, což v důsledku udrží dynamiku globálního růstu ve výši 3 až 5 %. Všechny společnosti a sektory ve strategii globálního akciového trhu nesou výhody spojenecké a tolerantní situace, ale také poměrně vysoké riziko konkurenčního a nepřátelského chování mezi různými civilizacemi ve světě.
Očekávané výnosy, základní scénář je 10 až 15 % ročně normalizovaný na 10 let a zahrnuje kombinaci EUR a USD a nepřímé expozice v exotických měnách.

Processing fee Service fee Výkonnost 2023*
max 5% 1,90 % p.a. 15,65% p.a.PROFIT SHARE
Strategie je totožná se strukturou *GEM. Rozdíl je v tom, že investor se dělí o vyšší odměnu se správcem aktiv tematické sektorové strategie.

Účel
Rozdělit výhody globalizace prostřednictvím polarizovaného a dobře definovaného nástroje růstu, který je promění v tok příjmů pro regionální investory.

 • Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
 • Úroveň rizika: 6 - úroveň, která přináší odměnu, ale také relativně vysoké riziko.

Processing fee Service fee Performance fee Výkonnost 2023*
max 5% 0,20 % p.a. High water mark (kvartálně) 30% z výkonnosti 17,35% p.a.HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS
Strategie zahrnuje všechna hlavní odvětví, která jsou součástí globální ekonomiky. Cílem je měnit sektory v portfoliu podle toho, jak se vyvíjí jejich růst nebo pokles v průběhu definovaného hospodářského cyklu, který obvykle trvá déle než 10 let.

Účel
Úkolem je překonávat běžné indexy a jednotlivá odvětví v průběhu celého hospodářského cyklu. Rizikem je špatné načasování sektorové alokace v průběhu cyklu.

 • Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
 • Úroveň rizika: 7 - vysoká úroveň rizika
Fond je aktivně řízen ve spolupráci makro stratéga a podnikového analytika, přičemž rozhodující je načasování, protože výnosnost portfolia určuje rotace sektorů.
Výnosy by v nejlepším případě měly převýšit výnosy širokého indexového ETF o +3 až +5 %. Při neúspěchu by výnosy byly o 2 % až 3 % nižší než u širokého indexového ETF. Očekávané rozpětí se tedy pohybuje od 8 % do 18 % ročně, normalizované na 10 let, a zahrnuje kombinaci expozice v EUR a USD.

Processing fee Service fee Performance fee Výkonnost 2023*
max 4% 1,90 % p.a. Hurdle rate (ročně) – 50% nad 10% p.a. 24,53% p.a.GLOBAL DIVIDEND SHARE
Strategie zahrnuje akcie společnosti s atraktivním tržním oceněním v současnosti i v budoucnosti, s ohledem na sledovaná kritéria ekonomických ukazatelů. Portfolio se skládá především z kmenových akcií amerických a evropských společností s velkou tržní kapitalizací.

Účel
Cílem tohoto portfolia je především generovat atraktivní dividendový příjem a dlouhodobé zhodnocení kapitálu.

 • Investiční horizont: dlouhodobý (min. 5 let)
 • Úroveň rizika: 6 – úroveň, která přináší výnos, ale také relativně vysoké riziko.

Processing fee Service fee Performance fee Výkonnost 2023* Dividendový výnos
N/A 2,90 % p.a. High water mark (kvartální) 10% z výkonnosti 2,96% p.a. 7,18% p.a.*Zdroj: BlackRock Portfolio360. Poznámka: Údaje o výkonnosti jsou vyjádřeny v procentech na ročním základě a jsou očištěné od poplatku Service fee.

Pomůžeme Vám